MÉCS Retorno Házasoknak

OLYMPUS DIGITAL CAMERAA program címe (Retorno, azaz visszatérés) az Atyához való visszatérésre, megtérésre utal. A Retorno programra szeretettel várjuk azokat a házaspárokat, akik részt vettek a MÉCS Napok Házasoknak című programon, és további fejlődésükhöz, állandó megtérésükhöz újabb lelki táplálékra vágynak.

A program fő célja, hogy a résztvevő házaspárok átéljék a találkozást a Szentháromság három Személyével.

A program három fő témája:
– az Atyaisten akaratának felismerése,
– a Názáreti Jézusban megtestesült Fiúisten evangéliumának életre váltása,
– a Szentlélek kegyelmének befogadása, mellyel az ember valóban képes megvalósítani az Atya akaratát és a Fiú evangéliumát.

A program során elhangzó személyes tanúságtételeket egyéni elmélkedés, majd házastársi beszélgetés követi. A Retorno program középpontjában Isten igéje, a Szentírás áll. A program lényege, hogy a házastársak meghallják, mit üzen számukra Isten a Szentírás által. A kétnapos lelki programot szentmise és közös imák teszik teljessé.

Visszajelzések

„Az első házas MÉCS is nagyon jó volt, lelkileg az is sokat nyújtott, de ez a Retorno egyszerűen ”átütő” erejű volt. Döbbenetes felismerések és ráeszmélések, hogy mennyire velünk van az Isten és segíti életünket. Megtapasztaltuk szeretetét, és a lelki gyógyulás is elindult. Megfogalmazódott bennünk az igény arra, hogy évente legalább egyszer többnapos lelkigyakorlaton vegyünk részt. A lelkigyakorlat óta minden este olvasunk a gyerekekkel a bibliából, és röviden imádkozunk (amivel már korábban is próbálkoztunk, de elbohóckodták – talán most megértették, hogy ez fontos nekünk). Mi ketten együtt a gyerekek nélkül is szintén este szoktunk imádkozni. Rózsafüzért is szinte naponta imádkozom, amire eddig nem volt példa, de most erre késztetést érzek.”

„Valami hihetetlen lelki nyugodtság és szeretet van közöttünk a Retorno óta. Előtte türelmetlenebbek, ingerültebbek voltunk egymáshoz – kettőnk kapcsolatára is ráterhelődött minden történés. Azóta meg olyan, mintha ezek a külső hatások nem befolyásolnák a kapcsolatunkat – illetve csak pozitív irányba befolyásolják! Nem tudom, sikerül-e jól megfogalmazni, amit érzünk. Egy kis példa jutott eszembe: fogjuk egymás kezét – elkezd fújni a szél – erősebben fogjuk egymás kezét – és ahogy erősödik a szél, annál jobban kapaszkodunk egymásba… Nem tudnánk kiemelni egy vagy két dolgot a Retornóból, ami úgymond nagy hatással volt ránk. Elmélkedve, beszélgetve telt el a két nap, és nagyon jó volt! KÖSZÖNJÜK!”

„ Annyi történt, hogy mind egymással, mind a Jóistennel tudtunk nyugodtan beszélgetni, együtt lenni. És ez már önmagában is nagyon-nagyon elég, azt hiszem. Ez igazából egyfajta Isten-élmény volt nekünk, de szerintem a többi párnak is. Újra meg tudtuk találni Krisztust és rajta keresztül egymást. Újra nekikezdtünk a közös imának és Szentírás-olvasásnak. Külön öröm, hogy a gyerekek nagy örömmel fogadták, és teljesen pozitívan állnak hozzá a közös imánkhoz. Este kettesben is van időnk kicsit hosszabban, meghittebben imádkozni.”

„A Retorno óta esti imáink ismét rendszeresebbek. Minden este a következő napi evangéliumi részt, Jézus szavait olvassuk el az ima elején. Nagyon fontos volt számunkra az a gondolat, hogy ne a saját életünket éljük, hanem Jézusét. A résztvevők hihetetlenül őszinte és mély megnyilatkozásai azóta is kísérik hétköznapjainkat. A nehézségek közepette komoly megerősítést jelentenek ezek az élmények. Nagyobb hangsúlyt szeretnénk fektetni a böjtre, hogy a világ dolgaitól elfordulva jobban figyelhessünk az Atyára, megismerve az Ő akaratát.”