Házasközösségek

• A MÉCS közösségek általában havonta egy-két alkalommal találkoznak.
• Az összejöveteleket templomi közösségi helyiségben vagy a családoknál tartják.
• Egy csoportot általában négy-nyolc házaspár alkot.
• A beszélgetéseken lehetőleg pap is jelen van.
• A külön-külön működő MÉCS közösségek az év során néhány alkalommal találkoznak egymással.

Az összejövetelek felépítése

Gyülekezés: Beszámoló az elmúlt időszak személyes történéseiről és a legutóbbi alkalom végén tett elhatározásokról.

Imádság: A beszélgetési anyagban az összejövetel témájához illeszkedő bevezető ima, szentírási szakasz és rövid elmélkedés található. Az imádságot énekkel kezdhetjük és zárhatjuk.

Beszélgetés: Az alkalom fő része. Időtartama általában másfél-két óra.
– Gondolatébresztő: A szöveg felolvasásával vezetjük be a témát.
Megfigyelés: Beszélgetés a kérdések alapján, amelyeket egyenként felolvasunk. Fontos, hogy mindenki elmondhassa a kérdésekkel kapcsolatos élményeit.
Értékelés: az elhangzott tapasztalatokat az evangélium fényében értékeljük. Az értékelés alapja a Katolikus Egyház Katekizmusa.
Cselekvés: Fontos, hogy a felismerésekből tettek Szülessenek.  A  beszélgetési anyag minden témához ad Néhány gyakorlati ötletet, de bármilyen elhatározást tehetünk.

Záróima: az együttlét kötött részét imával zárjuk.

Kötetlen együttlét: Aktuális kérdések megbeszélése, agapé.