A szerző

Gabriel honlaponGabriel Calvo atya a Marriage Encounter, a Marriage Retorno és a FIRES programok szerzője. 1927. február 21-én született Barcelonában. A Salamancai Egyetemen tanult. 1952-ben szentelték katolikus pappá. A Spanyol Egyházmegyei Munkáspapok (Spanish Diocesan Labourer Priests) kongregációjának tagja.

Calvo atya pappá szentelése óta vesz részt a házasság- illetve családpasztorációban. Ő alkotta meg a Marriage Encounter programot. Az első Marriage Encounter programon, amelyet 1961-ben Barcelonában vezetett, huszonnyolc munkásházaspár vett részt.

Calvo atya 1967-ben indította el a Marriage Retorno programot Spanyolországban. Az első angol nyelvű Marriage Retornót Írországban tartották 1971-ben.

1974-ben költözött az Egyesült Államokba. Ekkor alapította a FIRES szolgálatot (Families /család/ – Intercommunication /párbeszéd/ – Relationships /kapcsolat/ – Experiences /élmények/ – Services /szolgálat/). A FIRES programok és kiadványok mindegyike a család és az egyén hitben, szeretetben, egységben való növekedését szolgálja.

Calvo atya könyveit és programjait számos nyelvre lefordították. Magyarországon több könyve jelent meg a MÉCS Családközösségek gondozásában.

Programjainak magyar elnevezése – MÉCS Napok – ugyancsak a MÉCS Családközösségek nevéhez fűződik. A MÉCS a szerző engedélyével és támogatásával 1999 óta szervezi Magyarországon Calvo atya eredeti lelkigyakorlatos programjait fiatalok, jegyesek, házaspárok, családok, egyéni résztvevők, valamint papok és szerzetesek számára.

További információ: www.holistic-family.org/about/