MECSlogob

Házaspárok és papok szolgálata fiatalok, jegyesek, házaspárok, egyedülállók, családok, valamint papok és szerzetesek felé – lelki programokkal, közösségekkel, kiadványokkal.

MECSlogob

„A háromságos Isten szeretetközösség, és a család az ő élő tükröződése… a férfi és a nő, az apa és az anya a teremtő Isten szeretetének munkatársai – mondja Ferenc pápa. Fontos tudatosítanunk magunkban…, hogy olyan közösségnek, az Egyháznak vagyunk a tagjai, amely több mint kétezer éve hirdeti Isten rólunk elgondolt szeretettörvényét. Ezt szelíden, agresszivitás nélkül, senkit meg nem bántva, de bátran merjük továbbra is megvallani, képviselni, és főként saját életpéldánkkal megmutatni. A MÉCS is jel, ti is jel vagytok a mai világban! Az Úr megbízik bennetek, küld, erőt ad, lelkesít. Isten arra hív titeket, hogy továbbra is fényt adó mécsként prófétai erővel képviseljétek az ő egyetlen, igazi, megváltó szeretettörvényét.” 

Marton Zsolt püspök,
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
családreferense

„Sok keresztény család érzi: a mai világban igen nagy szükségük van arra, hogy más családokkal megerősítő, baráti közösséget alkossanak. Ezért sok család hoz létre családközösségeket. A MÉCS nekik kínál konkrét segítséget. Régóta bevált beszélgetési módszerük, jól felépített éves tematikáik keretbe foglalják a rendszeres közösségi beszélgetéseket. Hasznos segítségüket szeretettel ajánlom a családközösségeknek és vezetőiknek.”

„A MÉCS Napok szerzője, Gabriel Calvo atya – akivel többször találkoztam – hiteles ember. Olyan pap, aki több mint fél évszázada a házasságért, a családért munkálkodik és imádkozik, fáradhatatlanul utazik a világban, rengeteg emberhez szólt, szól, és talán még többet meghallgat. Művei értékes segítséget nyújtanak a családok lelkigondozásában. Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik szívvel-lélekkel dolgoznak azért, hogy Calvo atya életművét hazánkban is – mindnyájunk javára és épülésére – széles körben megismertessék.”

Bíró László püspök,
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
volt családreferense