KIADVÁNYOK

• GABRIEL CALVO KÖNYVEI, MUNKAFÜZETEI
• GABRIEL CALVO MUNKÁSSÁGA
• MÉCS BEVEZETŐ FÜZET
• MÉCS KÖZÖSSÉGEK BESZÉLGETÉSI ANYAGAI
• BIOETIKAI ÚTMUTATÓ FIATALOKNAK
• PIO ATYA LEVELEI
• IMMACULÉE ILIBAGIZA: MEGMARADTAM HÍRMONDÓNAK

cimlapGABRIEL CALVO: KÉZ A KÉZBEN
Kérdések és válaszok boldog házasságra készülő fiataloknak

Könyvünk fiatal pároknak szól. Minden fiatalnak, aki szeretné önmagát és társát igazán megismerni. Nem elméleti mű, hanem munkafüzet, vezérfonal, amely sok-sok bölcs gondolatot, kérdést, átgondolandó szempontot, gyakorlati tanácsot és beszélgetési témát kínál az olvasónak. Őszinte megbeszélésük a legértékesebb előkészület a harmonikus házasságra és a boldog, mások felé is nyitott családi életre.
A könyv a szerző hallatlanul gazdag lelkipásztori tapasztalatának összefoglalása. A házasulandók és az ifjú házasok mellett sokat meríthetnek belőle fiatalokkal, jegyesekkel foglalkozó papok és világiak is.
Megrendelhető itt, megvásárolható Budapesten a Stephanus Könyvesházban.

cimlap2 kiadas kicsiGABRIEL CALVO: SZEMTŐL SZEMBEN
Kérdések és válaszok házaspároknak, akik bizakodva keresik házasságuk rejtett kincseit

Gabriel Calvo atya házaspároknak szóló kétnapos programjának (MÉCS Napok Házasoknak) otthoni feldolgozásra szánt változata. A könyv Calvo atya több évtizedes családi lelkigondozói tapasztalatának, bölcsességének, humorának, szeretetének és felismert igazságainak összefoglalása.
Megrendelhető itt, megvásárolható Budapesten a Stephanus Könyvesházban.

withinandbeyondGABRIEL CALVO: TÜKRÖN INNEN, TÜKRÖN TÚL
Őszintén keresőknek önismeretről, Istenről

A szerző legújabb könyvében izgalmas utazásra, a szellem, a szív, a lélek mélye felé vezető útra hívja az olvasót. Nem megoldásokat ad, hanem egyszerű kérdésekkel arra indít, hogy saját válaszainkat fogalmazzuk meg. Bölcsességgel, szeretettel, megértéssel kísér az önmegismerés útján. Kérdései az idősebb testvér gyengéd, tapintatos, elgondolkodtató kérdései. Olyan emberé, aki élete során megszenvedte és megtalálta a saját válaszait.
Megrendelhető itt, megvásárolható Budapesten a Stephanus Könyvesházban.

booklet1GABRIEL CALVO: CSALÁDI BESZÉLGETÉSEK

A füzet tizenkét családi beszélgetés anyagát tartalmazza, melyek során mindenki elmondhatja, amit gondol, és mindenki meghallgathatja a másikat. Szokatlan ötlet, de meggondolandó: egy ráérős vasárnap délután üljünk le családi körben, olvassuk fel el a Családi beszélgetések valamelyik bevezetőjét, gondolkodjunk el a kérdéseken, jegyzeteljünk és beszélgessünk!
Egy család, aki kipróbálta, azt mondta: „Semmilyen más programhoz nem tudnánk hasonlítani. Csodálatos családi együttlétek voltak ezek a beszélgetések. Szülők és gyerekek egyformán élvezték. A gyerekek jegyzeteit azóta is őrizzük.”
Letölthető; az igényt itt kérjük jelezni

booklet2GABRIEL CALVO: FIRES
Öt családi beszélgetés
Bevezető gondolatok és kérdések a FIRES betűszó kulcsfogalmai alapján: Families (család) – Intercommunication (párbeszéd) – Relationships (kapcsolat) – Experiences (élmények) – Services (szolgálat).
Letölthető; az igényt itt kérjük jelezni

booklet3GABRIEL CALVO: BESZÉLGETÉSEK FIATALOKNAK

A munkafüzet tizenöt csoportbeszélgetéshez nyújt vezérfonalat, elsősorban az ifjúsági MÉCS Napokon részt vett fiataloknak. A beszélgetések alkalmat adnak, hogy ki-ki szembesüljön önmagával és Istennel, átgondolja családi kapcsolatait, hozzá hasonló fiatalokkal találkozzék, s közben arra is felkészüljön, hogy egyszer ő is családot fog alapítani: a Jövő új családjainak egyikét. Minden kérdés hívás… kihívás… ígéret… elhatározás… reménység…
Letölthető; az igényt itt kérjük jelezni

Calvomunkassagas
GABRIEL CALVO MUNKÁSSÁGA

Letölthető; az igényt itt kérjük jelezni

.

cimlapkepBIOETIKAI ÚTMUTATÓ FIATALOKNAK

Ingyen letölthető vagy megrendelhető itt
.

UJ_PIO_CIMLAPPIO ATYA LEVELEI
Egy misztikus szent vallomásai lelkivezetőihez
Változatlan utánnyomás

Bővebben >

.

CimlapnagyIMMACULÉE ILIBAGIZA: MEGMARADTAM HÍRMONDÓNAK
Hogyan találtam meg Istent a ruandai népirtás viharában

A világsikerű könyv magyar kiadása Böjte Csaba, dr. Csókay András, Gundel Takács Gábor, Krúdy Tamás és dr. Székely János ajánlásával
Bővebben

6BevfMÉCS BEVEZETŐ FÜZET

A füzet a MÉCS közösségekkel és a MÉCS Napokkal kapcsolatos tudnivalókat foglalja össze. Az általános tájékoztató és gyakorlati útmutató mellett tartalmazza három összejövetel anyagát is. A „mintaalkalmakat” három különböző évfolyamból találomra emeltük ki. Az érdeklődő közösségek kipróbálhatják, így könnyebben eldönthetik, szeretnének-e MÉCS közösségként működni.
Megrendelhető; az igényt itt kérjük jelezni

MÉCS BESZÉLGETÉSI ANYAGOK

Fontos, hogy a közösségek az Egyház megújuló életének színterei lehessenek, hogy a beszélgetések eredménye a házaspárok, a közösség, a plébánia és az Egyház egységét szolgálja. Ehhez segítséget és iránymutatást adnak a MÉCS beszélgetési anyagok.

A füzetek nem rendelhetők, de minden MÉCS közösségnek rendelkezésére állnak. A közösségek képviselői személyesen vehetik át őket a félévenkénti találkozókon. A MÉCS-hez való csatlakozásról bővebben itt.

Az éves MÉCS füzetek tíz összejövetel beszélgetési anyagát tartalmazzák. A csoportok által tetszés szerint választható éves füzetek a következők:

Eletkenyere

Az Élet Kenyere
A füzet a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra történő lelki előkészület jegyében született. Témák: a szentmise; házasság és Eucharisztia; szentségimádás; az Eucharisztia mint a szabadulás és gyógyulás szentsége; eucharisztikus csodák; elsőáldozás, szentáldozás stb.

Alapertekeink

Alapértékeink
Az elsőnek javasolt füzet az alapvető keresztény értékeket állítja elénk. Célja a közösség összekovácsolása, egyfajta közös nyelv kialakítása. Témák: közösség; istengyermekség; hivatás; szabadság; igazság; döntések; hűség stb.

.

Eros hazassagErős házasság
Témák: ima, egység és egyéniség; minták és sablonok a családban; családtervezés, a család a fogyasztói társadalomban, külső hivatás és a család belső stabilitása stb.

.

Vagyak es korlatokVágyak és korlátok
Témák: őszinteség, elfogadás, teherviselés, elismerés, bírálat, felelősség stb. a házasságban és a családban.

.

SzeretethimnuszA szeretethimnusz és a házasság
A füzet a Szeretethimnusz sorain vezet végig: a szeretet a házasságban is „türelmes, jóságos, nem féltékeny, nem kérkedik, nem tapintatlan…”

KIFOGYOTT

SzentsegekSzentségek és életfordulók
A füzet a keresztségtől a betegek kenetéig a szentségek, valamint az élet és a halál témájának átelmélkedéséhez, megbeszéléséhez ad szempontokat.

.

EroforrasainkErőforrásaink
Témák: időgazdálkodás; egészség; pénz; szellemi és lelki erőforrások; családi és közösségi kapcsolatok stb.

.

UnnepeinkÜnnepeink
Ez a füzet a liturgikus év ünnepeit követi. A beszélgetések az ünnepek mélyebb átélésében, méltóbb családi megünneplésében segítenek.

.

ot szeretetnyelvAz öt szeretetnyelv
Nem elég szeretni, a szeretetet ki is kell fejezni. De hogyan? A füzet Gary Chapman: Egymásra hangolva c. könyve alapján a házastársi és a szülői szeretet kifejezésének módjait veszi sorra.

.

Masodik evtizedA házasság második évtizede
Ez a füzet a 15-20 éves házasság „kifáradásos tüneteit” tekinti át: unalom, megszokás, gépiesség, a beszélgetések elmaradása, féltékenység, az öregedés kisebb jelei, a vonzás csökkenése, aggodalmak. A problémák megbeszélése a megoldás első lépése lehet.

Harmadik evezredA család a harmadik évezredben
E témasor a modern kor kihívásaival szembesíti a keresztény házaspárokat. Témák: korszakváltás és jövőkép; hitelre épülő társadalom; a digitális világ; tisztesség a munkahelyen; tolerancia; erőszak; devianciák elkerülése stb.
KIFOGYOTT

eltetokozosseg_boritohonlapÉltető közösség
Ez a tematika, amely Jean Vanier: A közösség című könyvére épül, elsősorban az öt évnél régebben együtt lévő közösségeknek szól. A kérdések a közösséget nem csak a családközösség oldaláról járják körül, hanem a közösség szűkebb egységét, a házasságot is érintik. Témák: együttműködés, konfliktuskezelés, a közösség betegségei, befogadás, növekedés a közösségben stb.

szentek_boritohonlapTestvéreink, a szentek
A füzet tíz szentet állít elénk, mindegyikük életéből egy-egy olyan erényt kiemelve, amelyekre a házasságban és a családi életben is nagy szükség van. A füzetben szerepel többek közt Páduai Szt. Antal, Lisieux-i Szt. Teréz, Pietrelcinai Szt. Pio, Szt. Maximilian Kolbe,
Szt. Benedek, Szt. Rita.

tizparancsolat_boritohonlapA tízparancsolat a mai család életében
Isten és az Egyház parancsai. Témák: hamis bálványok; az Úr neve és az Úr napja; a szülők tisztelete; az élet tisztelete és a testi-lelki egészség megőrzése; a házasság méltósága; az anyagi javak rendeltetése; az igazság szeretete; a test kívánságai.

csalad legyCsalád, légy, ami vagy!

Egy év Szent II. János Pál pápával. A családok pápájának életén, tanításán keresztül olyan beszélgetési témák kerülnek elő, mint Szűzanya-tisztelet, gyermekek, fiatalok, irgalmasság, békeszerzés, bűnbánat, szenvedés stb.

evangeliumoromeAz evangélium öröme
A füzet arra biztat, hogy missziós lelkületű házaspárként és evangelizáló közösségként családtagjaink mellett másokkal is megosszuk a hitben élt élet örömét. Az év célja, hogy Ferenc pápa biztatása nyomán, a Szentlélek indításait meghallva rátaláljunk arra a szolgálatra, amelyre Jézus minket mint házaspárt küld.