A MÉCS története

MECStortMagyarországon az első MÉCS közösségek a Keresztény Családközösségek Nemzetközi Szervezete (ICCFM: International Confederation of Christian Family Movements) európai vezető házaspárja, Tony és Lily Gauci kezdeményezésére és Bíró László családreferens püspök úr támogatásával 1996-ban indultak.

A gyökerek messzire nyúlnak. Az ötvenes években Spanyolországtól Észak- és Dél-Amerikáig házaspárok ezrei vettek részt – papjaik támogatásával – családközösségek építésében. Hatalmas lelkesedés, rengeteg rááldozott idő, utazás, találkozó, imádság kísérte ezt a munkát, az útkeresés éveit. A sokféle kezdeményezésről szóló régi dokumentumokból jól kirajzolódik a közösségépítő párok közös vonása: a férj és feleség szeretete, amely kiárad a világ felé. Ezt a szeretetet Krisztus táplálja, Krisztust pedig az Egyház hozza az életünkbe.

Ezek a házaspárokból álló közösségek tehát már 10-15 évvel a II. Vatikáni Zsinat előtt működtek, s a házasság és a házas lelkiség tanulmányozása révén megélték és megújították az Egyház világi apostolkodását. A Vatikáni Zsinat idején a családmozgalom állandó római küldöttsége tájékoztatta a család témaköre iránt érdeklődő püspököket, feltárva előttük mindazt a gazdagságot, amellyel a Szentlélek megajándékozta őket.

Időközben egyre szaporodtak a csoportok, amelyek Cardijn bíboros „Láss – Ítélj – Cselekedj” módszere alapján dolgoztak. Újdonság volt akkoriban, hogy a közösségekben a férj és a feleség mindig együtt vett részt. A házasságok megerősítésére azért is nagy szükség volt, mert ebben a korszakban kezdett erősen növekedni a válások száma.

ICCFMlogo648A Zsinaton is megjelenő nemzetközi koordinációs igény miatt hozták létre 1967-ben a különböző országok családközösségeinek (CFM: Christian Family Movement) nemzetközi szervezetét (ICCFM). Sem a világszövetség, sem pedig az egyes országokban működő családközösségi szervezetek nem álltak szilárd anyagi alapokon, ami azt jelenti, hogy például az utazások költségeit a házaspároknak, illetve a csoportoknak maguknak kellett állniuk. Ez a mai napig sem változott.

Az ICCFM – amelyhez ma a világ több mint 50 országában családok tízezrei tartoznak – a Vatikáni Szentszék által elismert szervezet. Társult tagja az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsának; az európai CFM a Katolikus Családegyesületek Európai Szövetségének tagja.

A magyar MÉCS Családközösségek 1998 óta az ICCFM teljes jogú tagja. 2017-ben százharminc MÉCS közösség működött országszerte és a határokon túl.

A MÉCS 1999 óta Magyarországon is rendszeresen szervezi Gabriel Calvo atya eredeti lelkigyakorlatos programjait, a MÉCS Napokat házaspárok, fiatalok, fiatal párok, egyéni résztvevők, családok sőt papok, szerzetesek számára is.  A FIRES/MÉCS programok, amelyeken nem csak a MÉCS közösségekhez tartozó családok tagjai vehetnek részt, jelentősen hozzájárulnak a MÉCS lelki és számbeli növekedéséhez.