MÉCS Retorno Egyéni résztvevőknek

SRA program címe (Retorno, azaz visszatérés) az Atyához való visszatérésre, megtérésre utal. A programra szeretettel várjuk mindazokat, akik korábban bármelyik MÉCS Napokon részt vettek, és további fejlődésükhöz, állandó megtérésükhöz újabb lelki táplálékra vágynak (kivéve a házaspárokat; őket a MÉCS Retorno Házasoknak c. programra várjuk).

A Retorno program fő célja, hogy a résztvevők átéljék a találkozást a Szentháromság három Személyével.

A program három fő témája:
– az Atyaisten akaratának felismerése,
– a Názáreti Jézusban megtestesült Fiúisten evangéliumának életre váltása,
– a Szentlélek kegyelmének befogadása, mellyel az ember valóban képes megvalósítani az Atya akaratát és a Fiú evangéliumát.

A program során elhangzó személyes tanúságtételeket egyéni elmélkedés, majd beszélgetés követi. A Retorno program középpontjában Isten igéje, a Szentírás áll. A program lényege, hogy a résztvevők meghallják, mit üzen számukra Isten a Szentírás által. A kétnapos lelki programot szentmise és közös imák teszik teljessé.

Visszajelzések

„Tulajdonképpen az egész Retorno úgy ahogy volt, megfogott, minden elemre szükség volt, hogy a tökéletes lelki békét és feltöltődést megkapjam. Nagyon jók voltak az előadások, a tanúságtételek és természetesen a misék, a többi résztvevő szerető elfogadása, nyitottsága. Legnagyobb hatással rám a kiengesztelődés gondolata volt. Teljes szívvel el tudtam fogadni a saját édesapámat, hazajőve első dolgom az volt, hogy írtam neki egy levelet. Ezt nagyon jól, reményen felül jól fogadta, így átbeszélgetve egész közös életünket, nagy békére és egymás elfogadására jutottunk. Számomra ez a lehető legnagyobb ajándék volt, és hálás vagyok a Szentléleknek, hogy erre a lépésre indított.”

„Köszönöm, hogy ott lehettem. Nagyon sok kegyelmet kaptam, erőre kaptam, amire nagy szükségem van.”

„Nagyon mély, szép élmény a Retorno. Alkalmas volt arra, hogy lecsendesüljünk és befelé figyeljünk, sőt befelé lássunk. A társaságban szinte percek alatt kialakult az összetartás, ami külön kegyelem volt. A lelkigyakorlat mintaszerű módszertani felépítése, intenzitása és hatása – több hónap távlatából most már biztos vagyok benne – nagy jelentőséggel bír a lelki életemben. Hálás vagyok, hogy ott lehettem, és nagyon szeretnék hasonló lelkigyakorlatokon többször részt venni.”

„Csodálatos volt ez a két nap. Egy megvilágosodás során éreztem, hogy a Szentlélek velem van. Jézushoz tudtam közelebb kerülni, megértve, hogy a barátom akar lenni. Szeretne velem együtt lenni, beszélgetni, és partnerként kezel engem, a bűnökkel teli embert.”