MÉCS Napok Papoknak, szerzeteseknek

PE
Bíró László püspök és Gabriel Calvo (ICCFM világtalálkozó, Fatima 2007)

A szentmiseáldozat felajánlása és a szentségek kiszolgáltatása mellett a pap hivatása a hívek lelki vezetése, a szentségi házasságok lelki kísérése is. E feladatnak a pap, a szerzetes akkor felelhet meg igazán, ha olykor időt szakít arra, hogy a változó valóság fényében újra átelmélkedje papi, szerzetesi hivatását.

A MÉCS Napokat az különbözteti meg minden más, jól ismert lelkigyakorlattól, hogy a program során a lelkigyakorlatot vezető pap- és szerzetestestvérek mellett a résztvevők elkötelezett keresztény házaspárok segítségével tekinthetnek életükre. A házaspárok saját élményeikről beszélnek, őszintén kifejezve, mennyire számítanak a papok, szerzetesek szolgálatára házasságuk megerősítésében, hogyan tapasztalták azt, mennyire hálásak érte stb. A tanúságtételeket témánként egyéni elmélkedés és beszélgetés követi. A háromnapos lelki programot szentmise és közös imák teszik teljessé.

A részt vevő papok és szerzetesek számára megerősítést jelent, amikor hivatásuk ajándékáról elmélkedve újra felismerik annak szépségét és a benne rejlő lehetőségeket, majd felismeréseiket a többiekkel is megosztják. E megerősítés nagyban segíti az egyéni fejlődést, ugyanakkor megszilárdítja az elköteleződést Krisztus és a papi rend szentsége mellett.

„A MÉCS Családközösségek által szervezett lelkigyakorlat segítséget nyújt a családpasztorációban is, ezért szívesen ajánlom pap- és szerzetestestvéreimnek.”

(Bíró László püspök)