MÉCS Napok Papoknak, szerzeteseknek

PEA szentmiseáldozat felajánlása és a szentségek kiszolgáltatása mellett a pap hivatása a hívek lelki vezetése, a szentségi házasságok lelki kísérése is a szüntelenül változó világban. E feladatnak a pap, a szerzetes akkor felelhet meg igazán, ha olykor időt szakít arra, hogy a változó valóság fényében újra átelmélkedje papi, szerzetesi hivatását. A MÉCS Napok célja: alkalmat teremteni arra, hogy a részt vevő papok és szerzetesek újra felfedezhessék igazi önmagukat, hogy hivatásukat még gyümölcsözőbben tudják megélni.

A MÉCS Napokat az különbözteti meg minden más, jól ismert lelkigyakorlattól, hogy a program során a lelkigyakorlatot vezető pap- és szerzetestestvérek mellett a résztvevők elkötelezett keresztény házaspárok segítségével tekinthetnek önmagukba, akik saját élményeikről beszélnek, őszintén kifejezve, mennyire számítanak a papok, szerzetesek szolgálatára a házasságuk megerősítésében, mennyire hálásak nekik, stb. A tanúságtételeket minden témánál egyéni elmélkedés, majd beszélgetés követi. A háromnapos lelki programot szentmise és közös imák teszik teljessé.

A részt vevő papok és szerzetesek számára megerősítést jelent, amikor hivatásuk ajándékáról elmélkedve újra felismerik annak szépségét és a benne rejlő lehetőségeket, majd felismeréseiket a többiekkel is megosztják. E megerősítés nagyban segíti az egyéni növekedést, ugyanakkor megszilárdítja a teljes elköteleződést Krisztus és a papi rend szentsége mellett.

„A MÉCS Családközösségek által szervezett lelkigyakorlat segítséget nyújt a családpasztorációban is, ezért szívesen ajánlom pap- és szerzetestestvéreimnek.” (Bíró László püspök)